De eerste muziekkiosk op de Markt van Valkenswaard

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De eerste muziekkiosk op de Markt van Valkenswaard

Op 24 juli 1881 ontving het gemeentebestuur van Valkenswaard een verzoek tot ‘oprigten van eene kiosk of muziekkiosk op de Markt in Valkenswaard’ van het bestuur van harmonie UNA, de muziekvereniging van de sigarenfabriek van de gebroeders Van Best. De toenmalige burgemeester, Jasper van Best deed aan het college en de gemeenteraad het voorstel om een ‘voorwaardelijke’ toestemming te verlenen. Die voorwaarden waren:

• Het gemeentebestuur hield zich het recht voor om: ‘ten alle tijden de wegruiming ervan te kunnen gelasten’; • De gemeente bepaalde waar de kiosk mocht komen; t.w. ‘op enkele meters ten zuiden van de waterpoel (de brandkuil) in de kom der gemeente en in de hoek tusschen de rijks- en de provinciale weg’.

Begin september 1881 werd de kiosk in gebruik genomen. Op 6 oktober 1882 werd het gemeentebestuur geconfronteerd met een subsidie aanvraag ten behoeve van onderhoud aan de kiosk. De burgemeester vond voldoende aanleiding het verzoek in te willigen. Enkele raadsleden zijn tegen en maar moeilijk te overtuigen. Zij argumenteerden dat: ’de harmonie aan de fabriek behoort en niet aan de gemeenschap’. De gemoederen liepen hoog op en pas na goedkeuring van Gedeputeerde Staten werd een bijdrage van ƒ15,- verleend. In 1888 moest de kiosk gereviseerd worden en opnieuw was burgemeester J. van Best bereid zich in te zetten voor ‘de familietempel’, zoals de kiosk intussen in de volksmond is gaan heten. Vanwege de deplorabele toestand van de kiosk was snel handelen noodzakelijk en de burgemeester bepleitte dan ook dat de gemeente snel de som van ƒ 25,- bij zou dragen. Voor het resterende bedrag zou men, volgens burgemeester Van Best, aanspraak mogen maken op de betrokkenheid de welgestelden uit het dorp. Zowel het gemeentebestuur als de belangrijke ingezetenen hadden het voorstel geaccepteerd. Op 3 augustus 1890, bij de viering van het zilveren jubileum van de sigarenfabriek van de Gebroeders Van Best, werd de kiosk in volle glorie aan de Valkenswaardse burgers gepresenteerd. De Amsterdamse ontwerper van de kiosk, de heer P.J. Bekkers ook aanwezig, werd uitvoerig bedankt. De drie heuse luchtballons, ter plekke opgelaten, de prachtig verlichtte kiosk en het vuurwerk als apotheose zorgden voor gejuich en applaus van alle aanwezigen.


De tweede kiosk

In 1923 waren er opnieuw waren herstelwerkzaamheden noodzakelijk. Mede door die omstandigheden werd de kiosk officieel overgedragen aan de gemeente Valkenswaard. Vijf jaar later, in 1928 werd in de gemeenteraad besloten om een nieuwe kiosk te bouwen op een akoestisch meer gunstige locatie, iets meer ten noordoosten ten opzichte van de oude kiosk. Op 31 augustus 1929 werd de nieuwe kiosk op Koninnedag plechtig in gebruik genomen. De beide gezelschappen die het meest gebruik maken van de kiosk, de harmonie de UNA en zangvereniging de Volharding, gaven een concert. Volgens de Meijerijsche Courant: ‘Het mooiste ooit gegeven in Valkenswaard’

In 1955 werd de kiosk na circa 70 jaar ‘muziek op de Mert’ afgebroken omdat ze ‘in de weg staat’. De gemeente zorgde, ter vervanging, voor een verplaatsbare kiosk waarop in augustus 1955 een 1ste optreden plaats vond. De verplaatsbare kiosk werd in de eerste jaren veelvuldig gebruikt. Niet alleen op de Markt maar ook in verschillende wijken. Midden jaren 60 werd wegens zeer beperkte belangstelling voor ‘buitenconcerten’ hiermee gestopt. Zelfs de traditionele muzikale ‘meiwandeling’ van de harmonie die voor de oorlog toch zo werd geapprecieerd werd, om dezelfde reden afgeschaft. Willekeurige muzikale wandelingen vonden, om de donateurs tevreden te houden, af en toe nog wel plaats.