De tweede middeleeuwse parochiekerk van Valkenswaard

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De tweede middeleeuwse parochiekerk van Valkenswaard

Het benodigde geld voor een nieuwe kerk op de Rosheuvel was in 1497 niet direct voorradig en ondanks dat er bij welgestelde inwoners de bereidheid was om financieel bij te dragen aan de bouw van een groter gebedshuis besloot het Corpus (het gemeentebestuur) geld te lenen bij een zekere Aelmans van Overweert die daarbij aangeeft dat het geleende geld binnen een periode van 10 jaren, ‘met 67 enkele guldens per jaar of met geldstukken die daarmee overeenkomen’, afgelost dient te zijn.

Ligging tweede kerk V'waard.jpg

Afbeelding: Ligging van de kerk en de school binnen de kerkhofmuren omstreeks 1700. (Reconstructie H.M., 1974)

Het lijkt erop dat de bouw nog voor het jaar 1500 voltooid was. Van de bouwers is weinig bekend. Ze werden door de kerkmeesters gedurende drie jaren betaald voor bewezen diensten. De gevonden akten geven geen duidelijkheid of het daarbij om geldschieters, bouwlieden of leveranciers gaat. De keuze van juist deze plek voor de kerk werd o.a. voor deel ingegeven door het feit dat omliggende gronden rond ‘het Dorp’ en rond Geenhoven op een of andere manier met heffingen belast waren. Ook de Rosheuvel was blijkbaar onbelast. Mogelijk omdat dit gebied uit schrale grond bestond. Sint Nicolaas is al sinds 1564 de patroonheilige van de hoofdkerk van Valkenswaard. Van 1648 tot rond 1800 was de kerk in handen van de protestanten, daarna ging ze weer over aan de katholieken. De katholieken verbood men zelfs hun godsdienst openlijk te belijden. Daarom zochten ze toevlucht in schuurkerken. De Valkenswaardse schuurkerk stond aan de Kromstraat. (zie 8.26.16.001) In 1860 werd deze Sint Nicolaaskerk afgebroken na de bouw van de nieuwe kerk aan de Markt. De restanten van de fundering van de oude kerk op de Rosheuvel werden zichtbaar gemaakt in de bestrating en zijn terug te vinden op het ‘oude kerkhof’ daar.

Tweede kerk Valkenswaard.jpg

Afbeelding: De kerk in 1738 getekend door J. de Beyer (naar Melotte en Molemans 1979)