Den Houw 2, Lieshout

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Den Houw 2, Lieshout

Naam/Bekend als: Den Houw 2
Korte beschrijving: Langgevelboerderij ten westen van Lieshout nabij buurtschap Broek in geblokt
Beschrijving omgeving: Broek is een buurtschap met veel boerderijen in een open agrarisch gebied
Bouwjaar: ca. 1870
Architect: Onbekend
Monumentstatus: Cultuurhistorisch karakteristiek pand
Adres: Den Houw 2
5737 PV
Huidig gebruik: Onbekend
Links: -
Lange beschrijving: Het gebouw is grijs geblokt ademt samen met het erf de sfeer van weleer. De meeste openingen zijn rond 1970 voorzien van een nieuwe invulling, maar de indeling lijkt nog erg authentiek. Het pand ligt op korte afstand van de straat, met de nokas enigszins diagonaal haaks daarop gericht. Het woongedeelte bevindt zich aan de zijde van de weg. Voor de voordeur loopt een oprit die naar het erf bij het bedrijfsgedeelte leidt. Rechts van de boerderij staat een bijgebouw zonder cultuurhistorische waarde. De beplanting van het erf is daarentegen wel waardevol. Aan de achterzijde van het woongedeelte liggen enkele betonnen platen, daarna volgt direct een akker. De eenlaags boerderij met rechthoekige plattegrond is vrijwel geheel voorzien van geblokt pleisterwerk. De achterzijde van het bedrijfsgedeelte is niet gepleisterd: hier zijn diverse vlakken in verschillende rode baksteen zichtbaar. Een stukje is opgetrokken in kalkzandsteen. Het gebouw wordt afgedekt door een zadeldak met blauwe en rode Oud-Hollandse pannen. Bij het woongedeelte bevindt zich een wolfeind. Het woongedeelte is aan de achterzijde voorzien van een uitbouw onder een lessenaardak met rode gegolfde Friese pannen. Op de scheiding van het woon- en bedrijfsgedeelte steekt een gemetselde schoorsteen door de nok. Het houtwerk heeft de kleuren wit en donkergroen. Voor de voorgevel staat een betonnen waterputDe boerderij is stedenbouwkundig waardevol als onderdeel van de negentiende-eeuwse bebouwing van het buitengebied ten westen van Lieshout. Het gebouw is cultuurhistorisch waardevol als onderdeel van de agrarische ontwikkeling van datzelfde gebied. Architectuurhistorische waarde is er vanwege de gaafheid van de hoofdvorm en de indeling. Bovendien zijn er architectuurhistorisch waardevolle detailleringen zoals het dak en het geblokte pleisterwerk. Intern zijn vermoedelijk de kelder en het gebint nog aanwezig.