Dorp Lage MIerde

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Dorp Lage Mierde

Lage Mierde is in 1830 een vrij compact klein dorp met kerk, school, pastorie en dorpshuis langs de centrale Dorpsstraat, alles bij elkaar misschien 25 eenheden. Het dorp Lage Mierde kende tot het einde van de 19e eeuw een vrij statisch huizenbestand. In tegenstelling tot de twee andere kernen, Hooge Mierde en Hulsel, was er echter wel het raadhuis (later gemeentehuis) gevestigd. Ook was er een onevenredig groot aantal “commiezen” (douanebeambten) gehuisvest, dit vanaf het midden van 19e eeuw.

De eerste uitbreiding, zeg maar “nieuwbouwwijk” ontstond rond 1900. De bouw van Sigarenfabriek Jamayca aan de huidige Draaiboom 1 – 7 en het huis van burgemeester Goudsmits aan de huidige Hoogemierdseweg 7 zijn de eerste aanzetten geweest. Tot aan het midden van de 20e eeuw werden de Draaiboom en de Hoogemierdseweg geleidelijk aan bebouwd. Grotendeels met burgerwoningen. Enkel de boerderij van de Familie Hellegers aan de Hoogemierdseweg 9 en de maalderij van de Familie Huybregts aan de Hoogemierdseweg 10 vormen hierop een uitzondering. Mocht er al vernieuwing plaatsvinden, dan was het meestal vervanging van oude panden, die werden aangepast aan de eisen van nieuwe tijd.

De tweede uitbreidingsgolf kwam direct na de tweede wereldoorlog met het fenomeem “gemeentewoningen”. Dit waren twee-onder-een kap woningen, speciaal gebouwd voor mensen die niet meer werkzaam waren in de landbouw, maar bv. sigarenmaker of textielarbeider waren geworden. Voorbeelden in Lage Mierde zijn de woningen aan de Kloosterstraat 32 en 34. In de jaren 1950 ontstonden de roemruchte “Franken-Baard” woningen. Dit waren burgerwoningen, meestal vrijstaande koopwoningen, naar een ontwerp van Architekt Franken uit (ik meen) Bergeijk. Een voorbeeld van deze woningen vinden we aan de Draaiboom 14.

Vanaf de periode 1960 verandert alles. De boeren verkopen hun boerderijen in de dorpskernen en kunnen door de uitvoering van de ruilverkaveling in de voormalige heidegebieden een nieuwe moderne boerderij bouwen. Voorbeelden hiervan vindt men aan de Meirweg en de Beekakkersweg. De Kloosterstraat (voorheen de Akkerstraat) wordt helemaal volgebouwd. De nieuwbouwwijken aan de Richelpad, Seradellehof, Spelthof en Boekwijthof ontstaan. Vanaf de jaren 1970 ontstaan de nieuwbouwwijken aan de Pelsakker enz. en worden de bejaardenwoningen aan de Berkenhof gebouwd.