Familiebegraafplaats De Girard de Mielet van Coehoorn (Oude Grintweg ong.) Oirschot

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Familiebegraafplaats De Girard de Mielet van Coehoorn (Oude Grintweg ong.) Oirschot

De familiebegraafplaats van De Girard de Mielet van Coehoorn is in 1895 ten noorden van het dorp aangelegd. Er zijn acht zerken, waaronder het in 1897 van het nabijgelegen landgoed Heerenbeek hierheen verplaatste graf van J.B. baron de Girard de Mielet van Coehoorn (1872), in leven generaal-majoor der artillerie en nazaat van vestingbouwer Menno van Coehoorn.

‘Achter een smeedijzeren hek voert een vijftig meter lang pad naar het begraafplaatsje, dat binnen een haag van coniferen ligt. Er staan een beuk en twee eiken met eronder een perk met rododendrons. Een schenkingsakte van 1 mei 1917, waarbij de toenmalige rechthebbenden de toegangsweg en de begraafplaats aan de gemeente Oirschot schonken met de verplichting beide ‘eenvoudig maar netjes blijvend te onderhouden’, meldt dat slechts leden van de familie, hetzij door geboorte, hetzij door huwelijk, het recht hebben hier begraven te worden. In de directe omgeving ligt landgoed Heerenbeek. Daar werd in 1865 een begraafplaats aangelegd, die toen in gebruik werd genomen met de teraardebestelling van Vrouwe E. baronesse de Girard de Mielet van Coehoorn-de Bije (1795-1865); daarna werden er nog drie familieleden begraven. Op 1 juni 1997 werden de vier stoffelijke resten naar de huidige plaats aan de Oude Grintweg overgebracht. Op de begraafplaats staan tien tombes. Aan de kop van de begraafplaats ligt een vierkante steen met twee ringen.’


Overzicht graven

1865 Vrouwe E. baronesse de Girard de Mielet van Coehoorn-de Bije (1795-1865).

1871 Jhr. J. de Girard de Mielet van Coehoorn (1824-1871)

1872 J.B. baron de Girard de Mielet van Coehoorn (1794-1872). Hij was generaal-majoor der artillerie en adjudant des konings, kommandeur en ridder van verschillende orden, meldt de graftekst.

1878 M.L.V. baron de Girard de Mielet van Coehoorn (1822-1878). Als toevoeging meldt de steen Maj.art.

1911 Vrouwe Jeannette de Girard de Mielet van Coehoorn (1821-1911)

1911 Menno H.P.A.K. Baron de Girard de Mielet van Coehoorn (1853-1911).

1913 Vrouwe Cornelie Wernardine baronesse de Girard de Mielet van Coehoorn, geb. van Voorst van Beest (1854-1913)

1974 Vrouwe Maria Elisabeth Margaretha de Girard de Mielet van Coehoorn (1888-1974). Zij had de Stichting Menno van Coehoorn als universeel erfgenaam aangewezen, met als enige verplichting zorg te dragen voor haar rustplaats en die van haar ouders en verwanten.

1986 Baronesse A.C.H. de Girard de Mielet van Coehoorn (1931-1986).

1994 Aymery Menno Jan de Girard de Mielet van Coehoorn (1924-1994). Toen hij in juni 1994 in Brussel overleed, was hij het laatste mannelijk lid van de Nederlandse tak van de familie.