Franse Hoeve te Bladel

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Franse Hoeve te Bladel

De juiste naam van deze oude hoeve is onzeker en daarmee de naamsverklaring. In de grensomschrijving van 1331 van Bladel duikt deze hoeve op onder de naam Nedeggen. In een schepenakte van 1474 treedt Wilbort van Nyeggen op als schepen van Bladel. Volgens een schepenakte van 1509 kocht de overste van Postel een beemd in 't Loeverbroek aan voor de kloosterhoeve Nygen. Op de kaart van De Brou uit 1785 staat de naam Higem. Rond 1800 kreeg de hoeve een geheel andere naam: de Franse Hoeve.

Volgens een handschrift van 1629 bestond de Nygenhoeve uit een woonhuis, een korenschuur, een bakhuis, een turfschop en een schaapstal. De gehele hoeve was, evenals de Vorselse hoeve, door een gracht omringd. De pachtvoorwaarden van 1641 luidden dat de huurder van Nygen het dak van de hoeve moest onderhouden, herstellingen beneden de waarde van 3 gulden doen en bij grote herstellingen de kost aan de werklieden geven, alle belastingen betalen, de waterlopen, grachten, paalsteden en renen onderhouden. Hij mocht geen percelen aan anderen verpachten en moest 1 lopen grond met eikels bezaaien op een door de abt aan te wijzen plaats. Vermoedelijk gold een soortgelijk reglement ook al in de Late Middel¬eeuwen en hadden ook de pachters van de andere hoeven onder Bladel en Netersel zich aan dergelijke pachtvoorwaarden te houden.