Grafheuvels Best

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Grafheuvels Best

Terrein met sporen van begraving (urnenveld) uit de late bronstijd en vroege ijzertijd. Behalve een urnenveld is hier een vuursteenconcentratie uit het Mesolithicum en het Neolithicum, alsook neolithisch aardewerk aangetroffen. Het terrein is verstoord door rabatten, aangelegd in de jaren '30, door archeologisch onderzoek in 1933 en 1934, en door verploeging naderhand. Ter hoogte van het heideterrein is de bodem nog grotendeels intact, maar het staat niet vast dat het urnenveld zich tot dat gebied uitstrekt. Het westelijke deel bevindt zich in redelijke staat, het oostelijk deel in slechte.

Oirschotse Heide Best.JPG

Literatuur: - Beex, G. 1966: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 64. - Beex, G. 1979: Overzicht van de archeologische vondsten in de voormalige gemeente Woensel , in: W.H.A. Renders (red.), Bijdragen tot de geschiedenis van Woensel, 7-12. - Bursch, F.C. 1942: Onze urnenvelden, Oudheidkundige Mededeelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 23, 48-77. - Gaauw, P.G. van der & C. M. Soonius, 1992: Militair Oefenterrein Oirschot; archeologische inventarisatie en booronderzoek in het kader van de MER (= (RAAP-rapport, 56), Amsterdam. - Holwerda, J.H. & J.P.W.A. SMIT, 1917, in: Catalogus der archaeologische verzameling van het Prov. genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant, ’s Hertogenbosch, 41. - Provinciaal Genootschap in de Provincie Noord-Brabant 1903. Verslag der 65e Vergadering, Handelingen van het Provinciaal Genootschap in de provincie Noord-Brabant 1897-1903, 76. - Willems, W. 1936: Een bijdrage tot de kennis van de vóór-Romeinse urnenvelden in Nederland, Maastricht, 93-120.