Grafheuvels in de Hooge Dorpen

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Grafheuvels in de Hooge Dorpen

Tijdvak-tabel
Op het einde van de ‘nieuwe steentijd’, tijdens de periode van de ‘enkelgrafcultuur’ verschijnen er grafheuvels in ons landschap. Ook tijdens de daaropvolgende periode, de bronstijd worden grafheuvels gebruikt. Dit soort grafmonumenten die nog steeds in Knegsel te zien zijn, lijken bedoeld te zijn voor bijzondere leden van de samenleving. De boeren in die samenleving gaan in plaats van stenen werktuigen nu bronzen exemplaren gebruiken. Ook de bouw van boerderijen komt op een hoger niveau in die periode.

In de archeologische wereld geven we de diverse perioden aan in een tijdvaktabel. Links staan de namen van de tijdvakken, rechts de namen van de groepen die zich door een eigen cultuur onderscheiden. De bronstijd ligt tussen 2100 en 850 jaar voor Christus.De ring-walgrafheuvel aan het Bussereind na restauratie in 2002.

In de Hooge Dorpen liggen overal grafheuvels maar niet overal zijn ze gerestaureerd. In Knegsel vinden we een fraaie groep heuvels terug bij het voormalige Huismeer aan de weg naar Zandoerle. Zij werden in de midden-bronstijd aangelegd. Ook aan de Moormanlaan en het Bussereind liggen gerestaureerde grafheuvels.

Zie beeld: De ring-walgrafheuvel aan het Bussereind na restauratie in 2002.

Bij deze laatste een ring-wal heuvel met een diameter van 35 meter. Leden van de Hooge Dorpen hebben daar in 2002 leden meegeholpen bij het inmeten en restaureren van dit monument.

In de bronstijd maakt men gebruik van bronzen werktuigen. Er ontstaat een levendige handel in dit schaarse goed. Het bezit van bronzen bijlen verhoogt het prestige waardoor in de bronstijdgemeenschap een soort elitaire bovenlaag in de bevolking ontstaat die zich vooral bezighoudt met de handel in bronzen voorwerpen.

De bronstijdbewoners zijn landbouwers met een voor deze periode karakteristieke boerderijbouw. Deze boerderijen hebben we in de Hooge Dorpen nog niet aangetroffen.

Bronnen: Evert van Ginkel en Liesbeth Theunissen. Onder heide en akkers. De archeologie van Noord-Brabant tot 1200. (Utrecht, 2009) Liesbeth Theunissen. Midden-bronstijdsamenlevingen in het zuiden van de Lage Landen. Een evaluatie van het begrip ‘Hilversum-cultuur’. Proefschrift Leiden 1999.