Milschot en Ter Eyken in Gemert

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het zuidwesten van Gemert, eigenlijk het zuidwesten van De Mortel, van Milschot tot en met Tereyken, was aan het eind van de middeleeuwen grotendeels in bezit van de Duitse Orde. Vermoedelijk werd het gebied vanaf de 13de eeuw, maar vooral in de 14de eeuw ontgonnen. De hoeve Milschot van de Duitse Orde behoort tot de oudste ontginningen op Milschot. Het is het oudste en het meest oostelijk bezit van de Duitse Orde in deze hoek van Gemert.

Verder naar het westen bezat de Duitse Orde nog drie hoeven: De hoeve Nieuwenhuis, Berkes Hoeve en het goed Ter Eyken. Deze drie hoeven maken onderdeel uit van een groot aaneengesloten grondgebied, dat in zijn geheel eigendom van de Duitse Orde was. De ontginning ervan verliep van oost naar west. Door die ontginning is het huidige tracé van de wegen Milschot en Tereyken ontstaan. De nieuwe ontginningen lagen langs deze weg.

De hoeve Nieuwenhuis is al gesticht voor 1386. Kort na Nieuwenhuis zal de stichting van het goed Ter Eyken hebben plaatsgehad. Dat goed wordt al in 1386 verpacht. Een strook grond tussen Nieuwenhuis en Ter Eyken bleef aanvankelijk nog onontgonnen. Daar is later Berkes Hoeve. Deze hoeve komt nog niet voor in de registers van de Orde in de periode vóór 1600, maar moet als zodanig gesticht zijn vóór 1700.

Oude ontginningen van de Duitse Orde in het gebied Milschot Tereyken op een kaart van 1900