Sint Paulus kerk, Kerstroosstraat Valkenswaard

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Sint Paulus kerk, Kerstroosstraat Valkenswaard

Kort nadat de Sint Jozef- en de Sint Jansparochiekerk in gebruik genomen werden, kwamen de plannen voor de nieuwe Sint Paulus parochie tot stand. Kapelaan H.M. van Weert van de O.L.Vrouw van Onbevlekt Ontvangen uit Oss werd als pastoor van de Sint Paulus aangewezen. Ofschoon de parochie nog steeds niet formeel werd opgericht begon hij met fondsenwerving voor een nieuw te bouwen kerk. Op 22 juni 1966, er woonden op dat moment 130 gezinnen in de nieuwe wijk ‘Het Gegraaf’, werd afgekondigd dat een deel van de parochianen van de Sint Jozefparochie afgescheiden zullen worden en voortaan deel uit maken van nieuwe Sint Paulus parochie. Echter totdat de parochie over een eigen kerkgebouw beschikt werd, gingen de gelovigen in de Sint Jozefparochie ter kerke. Op 31 mei 1967 richtte het nieuwe kerkbestuur een verzoek aan de gemeente om het terrein op de hoek van de Waalreseweg/Seringenstraat beschikbaar te stellen voor de bouw van de Sint Pauluskerk. De gemeente had andere plannen en bood een bouwplaats aan tussen de Kerstroosstraat, de Heggeroosstraat en de Wilde Wingerd. Na een periode van beraad en discussie stemde het parochiebestuur uiteindelijk toch in. Er werd geen traditionele kerk gepland maar verzocht architect J. Strik uit Boxtel om een multifunctioneel gebouw met o.a. een sporthal te ontwerpen. Men beoogde die als kerkruimte te gebruiken, Heel even werd nog gespeculeerd over de bouw van een traditionele kerk maar zover is het nooit gekomen. Voor de huisvesting van de pastoor huurde het parochiebestuur een pand van Woningbelang aan de Gagelstraat 13. Op Palmzondag 30 maart 1989 werd de nieuwe kerk ingewijd en de al eerder benoemde pastoor geïnstalleerd.

Van het multifunctionele gebouw werd vanaf het begin volop gebruik gemaakt zowel van verenigingen van binnen de parochie als van daarbuiten. Voor grotere bijeenkomsten werd de sporthal/gebedsruimte gebruikt. Alle gebruikers vierden in 1980 het 12½ jarig bestaan van deze accommodatie. In april 1987 kondigde pastuur De Vries aan dat hij wilde vertrekken. Hierdoor kwam de Sint Paulus parochie in een precaire situatie terecht. De voorschrijdende ontkerkelijking was de voornaamste reden om de pastoor niet te vervangen. Men gaf met ingang van 1 september 1987 aan pastoor Gerard Kuppers, die dan al als waarnemend pastoor werkzaam is in de Sint Antonius parochie. De Sint Jozefparochie en de Sint Servatius parochie (in Borkel en Schaft) de opdracht om eveneens de Sint Paulus parochie te bedienen. Die toestand bleek onhoudbaar en leidde tot fusiegesprekken. Aanvankelijk alleen met de Sint Antonius parochie maar al snel sloot de Sint Antonius parochie zich hierbij aan. Het duurde nog 1½ jaar tot op 1 april 1989 de drie fusiepartners samen opgaan in een parochie Valkenswaard Noord. Daarmee valt na 20 jaar het doek voor de Sint Paulus parochie. Over het buiten gebruik stellen van de kerk was men het snel eens. Het kerkmeubilair en de overige inboedel werden geruimd en verkocht of geschonken aan andere parochies in het bisdom. Het was duidelijk dat slechts uiteindelijk slechts een kerkgebouw kon volstaan. Na intensief beraad werd uiteindelijk gekozen voor de Sint Antoniuskerk hoek Eindhovenseweg/Carolusdreef.

Het oorspronkelijke multifunctionele kerkgebouw kreeg als wijkgebouw ‘De Graver’ een herbestemming, met wisselend succes, helaas. Geruime tijd liep de belangstelling van de wijkbewoners terug. Zomer 2010 werd de exploitatie van het horeca-/recreatiegedeelte overgenomen door stichting ‘De Bontekoe’. Een organisatie op christelijke grondslag die met veel enthousiasme als ‘huiskamer voor de wijk’ een ontmoetingsplek wil zijn voor de omwonenden. Daarnaast wil de stichting een onderkomen bieden aan verschillende organisaties zoals de afdeling ‘’t Gegraaf’ van de stichting Bloemencorso Valkenswaard. Plannen voor de organisatie van recreatieve middagen of educatieve avonden en tentoonstellingen worden momenteel (winter 2010) afgerond.