Grenspunt de Lieropse vonder (Asten en Lierop)

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Grenspunt de Lieropse vonder (Asten en Lierop)

De waterovergang over de Aa van Asten naar Lierop tussen 'Den Dijck' en de 'Boomse hoef' op de Meierijkaart van Hendrik Verhees in 1794.

De relatie tussen Asten en Lierop op kerkelijk en economisch terrein was in de Middeleeuwen sterk. Asten en Lierop werden en worden ter hoogte van Bussel (Asten) en Boomen (Lierop) gescheiden door de Aa. Tussen die twee gehuchten legden ze een overgang over de Aa aan in de vorm van een vonder. Die moet gesitueerd zijn geweest ten westen van de 19de-eeuwse Zuid-Willemsvaart. Het graven van de Zuid-Willemsvaart en de kanalisatie van de Aa heeft de situatie van de Aa ter plekke radicaal veranderd. De Aa stroomt nu geheel ten oosten van de Zuid-Willemsvaart.

Als in 1367 Hendrik van Kuyc, de heer van Asten, bevestigt dat de Astenaren gebruik mogen maken van de 'gemeynte', de gemeenschappelijke gronden, in Asten is de vonder over de Aa bij Lierop één van die punten in de begrenzing van de 'gemeynte'. De 'gemeynte' lag volgens de akte van 6 december 1367 'binne dese paalen van den Drank tot Aestappen, den geregten vliet op tot Ruth den raade ende van Ruth voor den geregten vliet op tot Sint Wilbertsput op Luttel Meijl ende van daar tot Amsloo ende van Amsloo tot Seven Meeren ende van Seven Meeren tot 's-hertogen paalen toe ende van dien palen af tot Wilput ende van Wielput den geregten stroom nederwaart tot Liedorp ten vonderen toe ende van daar den geregten stroom nederwaart tot geene spleet toe daar die twee Aaen vergaderen ende van dien spleet den geregten vliet op tot Aestappen ten Drank weder toe.'


Info: HKK De Vonder