Het klooster van de Zusters van Liefde Budel

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het klooster van de Zusters van Liefde Budel

In 1854 is het klooster van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid in Budel gesticht. Het maakte een voorspoedige ontwikkeling door omdat de zusters een toenemend aantal maatschappelijke taken uitoefende. Het betrof niet alleen onderwijs maar ook armenzorg en ziekenzorg. Het gebouwencomplex groeide mee, waarvan de vele vermeldingen van nieuwbouw en verbouwingen getuigen. In 1988 viel het doek en werd het klooster gesloten. Een deel van de kloosterbebouwing werd gesloopt, ongeveer de helft, terwijl het andere deel behouden bleef. Zo bleef ook de kloosterkapel uit 1891 bewaard.

De restanten van het kloostercomplex hebben hoge historische waarden, onder meer vanwege de belangrijke maatschappelijke functie die de Zusters met hun activiteiten in de kloostergebouwen vervulden in de dorpsgemeenschap van Budel in de 19de en 20ste eeuw. De restanten van het kloostercomplex hebben hoge stedenbouwkundige waarden, onder meer vanwege de kenmerkende ligging naast de parochiekerk van Budel en de U-vormige opzet van het complex gericht op de Kerkstraat, waar de kapel met het steile dak duidelijk uitspringt. De restanten van het kloostercomplex hebben overwegend hoge monumentwaarden vanwege de hoge authenticiteit van de bouwmassa, de kapconstructies, de gevels en het interieur. De bebouwing weerspiegelt nog altijd de snelle ontwikkeling van het klooster, waarbij ook de eerste kloostervleugel lijkt te zijn behouden. Van belang zijn verder de gebrandschilderde glazen en de gedecoreerde neogotische deuren in de kapel.

Klooster Budel.jpg

Afbeelding: Klooster in Budel (maart 2011)