Oud parochiekerkhof St. Gertrudis Maarheeze

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Oud parochiekerkhof St. Gertrudis Maarheeze

Rooms-Katholiek kerkhof, in oorsprong middeleeuws. Midden op dit kerkhof stond tot 1911 de oude middeleeuwse kerk van Maarheeze. De bakstenen ommuring met ezelsrugdekking en een eenvoudig hek is in aanleg mogelijk 16e eeuws maar vernieuwd in 1754. Als bijzonderheid dient hier vermeld te worden de begroeiing op de muren met verschillende varensoorten waaronder de muurvaren en de zeer zeldzame blaasvaren. Behalve met varens is de muur ook begroeid met klimop, pluisjesmos, jonge berkjes, roodzwenkgras, duizendblad, klein streepzaad, paardenbloem en muizenoor.

Op het kerkhof vinden we diverse grafzerken van het eerste kwart 20e eeuw. Er was ook een viertal natuurstenen kruisen van resp. 1571, 1610, 1625 en 1681, maar die zijn in juni 1997 door overijverige vrijwilligers van de parochie verwijderd, kapotgeslagen en afgevoerd. Het betrof de graftekens van: - Goert vande(n) Berge † 1571 - M. Welm Gherrts † 1580 & Christyna Keelers † 1610 - Anna Gisbers † 1625 - Tyes Slaet & Hanrick Maetties † 1681 Al eerder waren twee historische grafkruizen verdwenen, want in de ‘Voorlopige lijst der Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst’ uit 1931 worden zes kruizen uit de 16de en 17de eeuw genoemd. Een van die grafkruizen was van Willem Belen † 1621. Er resten alleen nog foto’s die destijds zijn genomen door Heemkundekring Budel en Cranendonck. In 2008 is het oudste kruis in stukken teruggevonden.

Voorts is er een Calvariegroep met Christus, Johannes en Maria op gemetselde bakstenen sokkel, waarin gebeeldhouwde graflegging omgeven door engelenkopjes, en een eenvoudig knekelhuis onder zadeldak met jaartalsteen, mogelijk uit 1874.

Het gebied rond het oude kerkhof in Maarheeze is nog redelijk intact en waardevol. De resultaten van adequaat monumentenbeleid zijn zichtbaar geworden: de kerkhofmuur is gerestaureerd, de berken langs de Hoge Weg maakten plaats voor leilinden en het asfalt voor klinkerbestrating. Naar enige historische kastanjebomen, waaronder de inmiddels verdwenen Koninginneboom voor het prachtig gerestaureerde pand Kerkstraat 9 werd een onderzoek uitgevoerd.