Budel windmolen Molenakkers

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De oude standaardmolen in de Molenakker van Budel (Europalaan-Noord en de Burgskensstraat)

Deze molen lag even buiten de kom aan de Gastelseweg, in de wijk "Oude Molen". Destijds stond de molen in de Molenakker. Al in 1307 komt er al een Johannes molenaar voor. In 1341 vestigde Dirk, heer van Cranendonck, een rente "op de molen van onsen dorpe van Buedel." Waarschijnlijk had de heer van Cranendonck de molendwang van die molen. Ook hoorde bij die molen een molenhof. Een schepenakte van 1743 maakt duidelijk dat het hier een windkorenmolen betreft. In 1805 werd door het gemeentebestuur van Budel aan molenaar L. Pellemans gelast "om zich met het blote maalloon te vergenoegen en niet te scheppen, als zijnde in strijd met de wetten des lands.” Was de gemeente hier in het beheer van de molen getreden, of gold het alleen maar een gewone gemeenteverordening, zoals er in de toekomst nog vele van het gemeentebestuur zouden uitgaan? Volgens eerder genoemde tabel van domeingoederen te Budel, behoorde de standaardkorenmolen tot het domein van Cranendonck.

Na diverse eigenaarswisselingen was Willem Beelen de laatste eigenaar voordat deze oude molen in 1921 door brand werd verwoest en roemloos ten onder ging. Vanwege de concurrentie met de "nieuwere" Budelse molens "Nooit-Gedacht", gebouwd in 1846, en "Zeldenrust", gebouwd in 1869, werd ze ter plaatse niet meer opgebouwd.