Erfgoedwiki:Info

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

INTERACTIEF ERFGOED

De kaart met de iconen op een google.maps-ondergrond, getoond in je mobiele telefoon.

De Provincie Noord-Brabant heeft samen met de Gemeente Gemert-Bakel een erfgoedgeowiki opgezet. De gedachte achter deze toepassing voor internet is, dat het openbaar beschikbaar maken van informatie over het erfgoed van een gemeente een bijdrage levert aan het draagvlak bij bewoners om het erfgoed te koesteren.

De toepassing erfgoedgeowiki heeft tevens een component die het erfgoed op een mobiele telefoon zichtbaar maakt (Layar op een smartphone). Waarmee toeristen en inwoners op een praktische manier meer te weten komen over bijzondere locaties binnen de gemeentegrens.

Een wiki geeft tevens aan geïnteresseerden de kans informatie toe te voegen. Dit verhoogt de betrokkenheid van burgers bij het erfgoed en verrijkt de kennis van de erfgoedkaart.

De erfgoedgeowiki geeft diverse instellingen en personen op het gebied van erfgoed de mogelijkheid de krachten te bundelen door hun kennis in de wiki met elkaar te verbinden.

INTERACTIEVE KAART

Kaart toont ingebrachte 'objecten'
Kaart aanmaken op een wikipagina

Vele gemeenten hebben een erfgoedkaart laten ontwikkelen (CHW). Dit is een goed middel om de cultuurhistorische waarden vast te leggen. In de praktijk wordt deze kaart voornamelijk gebruikt door de gemeente zelf voor beleidsdoeleinden. Deze informatie kan echter veel breder ingezet worden.

Wanneer de kaart openbaar is, en burgers de kaarten kunnen bekijken, wanneer inwoners weten wat er zich in hun omgeving bevindt, ontstaat er een trots gevoel en draagvlak voor erfgoed.

De kaart put tevens uit een aantal andere databronnen, zoals rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, historische bomen, bolle akkers, wandel- en fietsroutes ed.

Wat is de toegevoegde waarde van de ERFGOED GEOWIKI?

Niet alle informatie van de klankbordgroepen van een gemeente kan worden geplaatst in een erfgoedkaart. Veel is namelijk wel interessant maar niet wetenschappelijk vastgelegd. Een Erfgoedkaart met als doel het leveren van beleidsinformatie, is vaak voor derden niet interessant opgesteld: de teksten zijn weinig aantrekkelijk geschreven. Door de erfgoedkaart interactief te maken, kan de beleidsinformatie worden weergegeven, maar kunnen lokale deskundigen tevens hun informatie in woord en beeld toevoegen. Omdat verschillende partijen, waaronder heemkundekringen, ook hun kennis kunnen weergeven, wordt de informatie gebundeld. Hierdoor ontstaat een completer beeld van het gemeentelijke erfgoed, op een voor het publiek toegankelijke en aantrekkelijk gepresenteerde manier.

De erfgoedkaart is voor burgers en toeristen een cultureel portaal van de gemeente. In een oogopslag is zichtbaar wat zich waar bevindt.

SMARTPHONE TOEPASSING: AUGMENTED REALITY

Kasteel in Gemert, Layarinformatie op je mobiele telefoon

Wandelen met je telefoon In de toekomst gaat de mobiele telefoon een grote rol spelen. Veel informatie zal via de telefoon worden aangeboden en opgevraagd. Een smartphone biedt nu al een prachtige gebruiksvriendelijke manier om locatiegegevens te tonen: Augmented Reality. Voorwaarden om augmented reality toe te kunnen passen zijn een mobiele telefoon met een internetverbinding, een camera, een GPS-ontvanger, een kompas en een AR-browser (smartphone).

Layar is de browserapplicatie voor Augmented Reality (Verrijkte werkelijkheid). Layar toont punten in de omgeving waarover informatie te vinden is. Door op een punt (icoon) te klikken kun je die informatie opvragen.

Wat is de toegevoegde waarde van Layar in de Erfgoed Geowiki? Een website is een bron van informatie die overal te raadplegen is, ook op de nieuwe generatie mobiele telefoons. Je kunt de Erfgoed Geowiki ook op je mobiel raadplegen.

Maar de toegevoegde waarde van Layar is dat (in dit geval) de objectinformatie op straat op de plek waar je staat, op te vragen is: klik op het icoon en je ontdekt de geschiedenis achter het gebouw, de bolle akker, het grenspaaltje etc. Je weet tegelijkertijd waar je bent, want Layar toont je google.maps en een mogelijkheid om de route naar een verderop gelegen object (icoon) te zien.


Geo-Wiki-Layar

Nominatie

In 2010 is de erfgoed geo-wiki-layar combinatie genomineerd geweest voor de Knippenbergprijs.