Fietsroute: Nederheide

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Nederheideroute

Brabantse fietsroute met afkorting

Het beginpunt van de route is de kerk van Bakel. Met uw rug naar de kerk staand op het Sint Wilbertsplein gaat u rechtsaf en dan weer rechtsaf het Gildepad op. Het gebouw dat aan dit pad ligt en op een oude boerderij lijkt is in feite de oude school van Bakel, gebouwd in 1830, met een totaal van twee leslokalen waarvan maar 1 in gebruik voor de school. Volg dit pad met de bocht mee naar rechts om het kerkhof heen en dan naar links om op de Julianastraat uit te komen. Volg de Julianastraat Bakel uit en passeer de straat Randwijk. Sla daarna rechtsafhet kruisende bospad in en volg dit tot het eindigt bij de verharde weg Hendrikstraat. Ga hier linksaf en ga dan schuin rechtsaf de Zand in. Zand is een oude gehucht, van oudsher langs het weglint gebouwd. Volg de weg Zand met de bocht mee naar rechts en negeer de weg links die ook Zand heet. De weg eindigt in een T-splitsing met de Vlinkert. Ga hier links en neem de tweede weg naar rechts, de Ven op. U rijdt nu langs de nieuw aangelegde golfbaan. Neem de tweede weg links, de Heibloem op en dan de eerste weg rechts. U fietst nu de bossen van het natuurgebied de Stippelberg in. Neem het tweede pad links en volg dit een poosje. Neem het vierde pad links. Hierbij is het dubbele derde pad (de Wal) als één pad geteld. Volg het vierde pad met de bochten mee en ga het eerste pad rechts, dan weer de eerste rechts en dan de eerste links. Ga dan de eerste rechts en volg het pad tot het eindigt in een T-splitsing. Sla rechtsaf en neem dan de eerste links. Ga weer de eerste rechts en dan de eerste links de Proefveldweg op. Ga hier weer de eerste links, het pad Langs de Palen op, u rijdt nu aan de rand van het bos. Negeer de eerste links en neem bij de vijfsprong het tweede pad schuin links, het pad De Wal op. Neem dan het tweede pad rechts en volg dit tot de tweede kruising. Op dit moment kunt u ervoor kiezen om de afkorting te nemen. Ga dan naar het kopje afkorting onderaan de tekst.

Kiest u hier niet voor ga dan rechtsaf en neem het tweede pad links, ga op de kruising rechts en op de volgende kruising rechtdoor. Dan komt het pad dat u volgt samen met een ander pad en eindigen ze beiden in een T-splitsing. Ga rechtsaf de dwarsbalk van de T op. Volg dit pad tot het ook eindigt in een T-splitsing en sla linksaf. Volg ook dit pad tot de T-splitsing en sla linksaf de Lagen Aarleseweg op. Neem op dit pad de tweede afslag rechts De Bleek op. Ga daarna de eerste links de Koekoekweg op. Volg dit pad met de bocht mee en neem de eerste rechts. Volg dit pad tot het eindigt in een T-splitsing en sla linksaf naar de doorgaande weg Bakelseweg. Steek deze over en ga linksaf het bijbehorende fietspad van de Bakelseweg op. Neem de eerste weg rechts. Neem dan de eerste links de Oude Bakelse dijk op. De Oude Bakelsedijk eindigt als u weer bij de doorgaande weg Bakelseweg uitkomt, ga rechtdoor en vervolg uw weg op het fietspad langs de Bakelseweg. De naam gaat over in Kivitsbraak. Neem de tweede weg links. De weg eindigt in een T-splitsing, sla hier rechtsaf de Beekse Peeldijk op. Neem op de Beekse Peeldijk de tweede links en ga op de T-splitsing weer links. Neem de eerste weg links. Voor u ziet u de Esperloop, een beek die opnieuw natuurlijk is ingericht. Er loopt een pad langs, ga bij de Esperloop rechtsaf en volg de loop tot deze zich splitst. Neem de linkertak en volg deze tot de verharde weg. Ga daar rechts en neem daarna de eerste weer rechts. Ga op de T-splitsing rechtsaf en ga daarna meteen links. Volg de weg tot de T-splitsing en ga daar linksaf, u komt weer op de doorgaande weg uit. Deze heet nu Neerstraat. Sla het bijbehorende fietspad in naar rechts. Bij het tweede pad naar links, dat wil zeggen, eerst komt de weg Neerstraat dan een pad, steekt u de weg over slaat dit pad in. Volg dit pad door het bos en negeer alle afslagen tot het eindigt in een T-splitsing met de straat Kerkedriessen. Sla hier rechtsaf. Bij de volgende T-splitsing met de Gemertseweg gaat u linksaf en volgt de weg tot de eerstvolgende rotonde, ga deze driekwart rond en sla de Dorpsstraat in. U ziet de kerk liggen en bent terug bij het beginpunt van uw route.

Afkorting

Kiest u ervoor om de route korter te maken ga dan linksaf en volg het pad tot de vijfsprong, neem de tweede weg rechts de Ven op. Neem de tweede weg rechts de Zand op. Neem dan de tweede links de Bernhardstraat in. Volg deze straat en negeer alle afslagen tot u de kerk ziet liggen. U bent weer terug bij het beginpunt van uw route.