Grenspunt watermolen Ruth (Asten en Vlierden)

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Grenspunt watermolen Ruth (Asten en Vlierden)

Cartograaf Willibrordus van der Burght plaatste de watermolen van Ruth omstreeks 1640 aan het juiste riviertje, de Astense Aa. De windmolen van Asten en het klooster van Ommel plaatste hij echter verkeerd.

De middeleeuwse watermolen van Ruth, een oliemolen, lag aan de Astense of Vlierdense Aa. De molen was eigendom van het klooster Binderen in Helmond. In de 17de eeuw is hij verdwenen. Na de Vrede van Munster in 1648 vervallen de bezittingen van katholieke instellingen aan de overheid. Ze worden tot hun verkoop beheerd door de Rentmeester van de Geestelijke Goederen. In 1671 verkoopt hij de hoeve Ruth te Vlierden. De koper had het bij de hoeve horende recht om 'den vervallen oliemolen weder te mogen oprichten'. Dit is echter nooit geëffectueerd. Bij laag water waren in het riviertje in De Berken houten palen te zien, die overblijfselen van de Ruthse watermolen kunnen zijn. Op enkele oude kaarten staat de 'Rutmolen' ingetekend. Sommige cartografen hebben de benaming verkeerd overgenomen. Ze vermelden 'Runmolen'.

Als in 1367 Hendrik van Kuyc, de heer van Asten, bevestigt dat de Astenaren gebruik mogen maken van de 'gemeynte', de gemeenschappelijke gronden, in Asten is de watermolen van Ruth, ´Ruth den raade´, één van die punten in de begrenzing van de 'gemeynte'. De 'gemeynte' lag volgens de akte van 6 december 1367 'binne dese paalen van den Drank tot Aestappen, den geregten vliet op tot Ruth den raade ende van Ruth voor den geregten vliet op tot Sint Wilbertsput op Luttel Meijl ende van daar tot Amsloo ende van Amsloo tot Seven Meeren ende van Seven Meeren tot 's-hertogen paalen toe ende van dien palen af tot Wilput ende van Wielput den geregten stroom nederwaart tot Liedorp ten vonderen toe ende van daar den geregten stroom nederwaart tot geene spleet toe daar die twee Aaen vergaderen ende van dien spleet den geregten vliet op tot Aestappen ten Drank weder toe.'

Info: Hkk De Vonder]]