Leengoed Ter Diersdonk

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het leengoed Ter Diersdonk

Aan de rand van de Helmondse nieuwbouwwijk Dierdonk ligt een historisch terrein waarop in de middeleeuwen de hoeve Ter Diersdonk werd gesticht. De hoeve ligt op een relatief hoge en droge plaats aan de rand van het dal van de Bakelse Aa en het natuurgebied de Bakelse Beemden. Eeuwenlang was dit het enige bebouwde terrein in het gebied, dat destijds behoorde tot de gemeente Bakel. Het huidige woonhuis werd in 1953 naast de oude boerderij gebouwd. De vervallen restanten van de boerderij zijn vervangen door nieuwbouw. Tegelijkertijd werd de oude schuur, die uit de 16de of 17de eeuw dateert, hersteld. Het is het laatste historische restant van de hoeve Ter Diersdonk.

Leengoed van de Commanderij Gemert

De oudste vermelding van het goed Ter Diersdonk dateert van 1366. Op sinte Remeys dach (1 oktober) van dat jaar verklaren de schepenen van Helmond dat Jan van Hoeschot, ridder, overgaf aan zijn dochters Jutte en Agnes een jaarlijkse cijns uit het goed Ter Diersdonk, die genoemde dochters vervolgens overdroegen aan Jan van Amstel. In 1412 verkoopt Jan van Amstel, zoon van wijlen Gerit van Amstel zijn hofstad Diersdonk in de parochie Bakel met alle huizen daarop staande en met alle toebehoren. De hofstad was vroeger van de genoemde Gerit van Amstel en is een leengoed van de Heren van Gemert.

Het goed Dierdonk blijkt een oude stichting die minstens teruggaat tot de 14de eeuw, bestaande uit diverse gebouwen en in het bezit van belangrijke regionale adellijke personen. Behalve de al genoemde leenmannen komen in de leenboeken van de Commanderij Gemert o.a. leden van de families Van der Schaut en Berkers voor en vanaf de 18de eeuw de heren van Milheeze. Op grond van de oude vorm van de percelering, de ligging in een natte omgeving en de mondelinge overlevering dat er een gracht aanwezig was op het terrein, mag er vanuit gegaan worden dat het om een omgrachte hoeve gaat.

Het erf van de oude hoeve Ter Diersdonk is een bijzondere en historische plek aan de rand van de Helmondse wijk Dierdonk.

Naast het leengoed Ter Diersdonk had de Commanderij Gemert ook nog buiten Gemert gelegen leengoederen in Deurne (Ter Crommer Aa) en te Nuenen (Oudenstein).

Een tekening van de oude, inmiddels verdwenen boerderij Dierdonk. De bijbehorende oude schuur is nog wel aanwezig.


Bron: Jan Timmers, De oude hoeve Dierdonk, Een (bouw)historische verkenning, Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband, mei 2007