Middeleeuwse kerk Netersel

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Middeleeuwse kerk van Netersel

Netersel had al in 1340 een (slot)kapel met Sint-Brigida als patroonheilige. Uit een oorkonde van Karel V van 1554 blijkt dat Netersel tot de parochie van Bladel behoorde en dat de pastoor van Bladel er de pastorale plichten vervulde of moest vervullen. Ook bezat hij de tienden van Netersel. Een besluit uit 1571 maakte van Netersel een zelfstandige parochie. Dit besluit wordt opmerkelijk genoemd omdat Netersel erg klein was. De gemiddelde parochie had in de 16e eeuw ongeveer 100 huizen en 450 a 500 parochianen. Netersel kwam nog niet aan de helft toe. Daarbij lag Netersel in niet al te vruchtbaar gebied. Verhees oude kerk Netersel.jpg Afbeelding: Het Neterselse kerkje getekend door Hendrik Verhees in 1787 (uit Roymans 1975)

Bij de stichting van de parochie Netersel in 1571 werd de kapel aan de weg naar Casteren parochiekerk. In 1648 werd de kerk aan de RK-eredienst onttrokken en aan de gereformeerden toegewezen. De mate waarin die de kerk gebruikt hebben lijkt onbekend te zijn evenals het moment waarop de katholieken de kerk weer terug kregen. In 1932 werd de kerk te klein en vervangen door nieuwe kerk een straatlengte verderop. De fundamenten liggen nog achter de oude pastorie, De Hoeve 32, Netersel. In 1966 is deze locatie opgenomen in de lijst van door het rijk beschermde monumenten, maar er is nog geen archeologisch onderzoek naar verricht. Niet enkel het object is beschermd, maar tevens de monumentale context, waaronder de bomen.