Neterselse windmolen

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Neterselse windmolen

Is verdwenen. Lag ten zuiden van weg Netersel-Lage Mierde en net ten oosten van gemeentegrens. 'Vanuit woonplaats Ravels in België dient in de zomer van 1879 de van oorsprong uit Netersel afkomstige molenaar/koopman Leonardus, beter bekend als Narris, van Himbergen bij de gemeente Bladel een verzoek in een windgraan- en tevens oliemolen te mogen oprichten. Dit op een stuk heide van 3 ha groot langs de doorgaande weg van Netersel naar Lage Mierde. Op deze plaats is de windvang vanuit het zuiden en het noordwesten gewaarborgd. De grond heeft hij van de gemeente gekocht onder de voorwaarde daar, op de Hulselse heide tegen de gemeentegrens, een molen te mogen bouwen. De hinderwetvergunning wordt hem vrijwel gelijk verleend. Niet snel daarna zal de grond- of veldkorenmolen, met volgens mondeling verhaal vanuit Arendonk aangevoerde stenen, zijn gebouwd.’

‘Er wordt druk gemalen in de molen; vooral voor de boeren uit Netersel, Hulsel en Lage Mierde. Ongeduldig als ze zijn willen boeren bij het eerste zuchtje wind nog wel eens, gespeend van elke molenaarskennis, op het raam tikken om de molenaar tot spoed te bewegen met de woorden "Molenaar, het waait". De eerste les die Piet de boeren, vervolgens van repliek dienend, meegeeft is: "Vergeet niet dat er stenen zitten aan de wieken". Kortom: het zijn niet alleen de wieken die rond moeten kunnen, maar vooral de er aan gekoppelde stenen. Een uitdrukking die in het collectief geheugen van Netersel is opgeslagen, is die van "De molen staat op schooi". Dat was als de molenaar met de wiekstand aangaf dat er voldoende wind was, geen werk voorhanden en te willen malen. In molentaal is dat als er één wiek voor de romp staat, dus verticaal, en de andere horizontaal. Voor menigeen het signaal om snel een zak graan op de kruiwagen of kar te laden en richting de molen te spoeden in de wetenschap niet in de rij te hoeven staan, indachtig het gezegde "Wie het eerst komt, eerst maalt".

In de database voor verdwenen molens staat deze molen bekend onder nummer 6754. De molen is getypeerd als een stenen grondzeiler. De molen is in 1937 ontakeld en in 1943 afgebroken.