Overzichtskaart Reusel-De Mierden

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Januskop en de bijliggende cirkels; Reusel Als je vanaf de Burgemeester Willekenslaan in Reusel richting de kleine cirkel rijdt ligt de Januskop langs het schrikhek bij de kleine cirkel. Hier kijk je recht in de ogen van een ernstig kijkend bebaard mannengezicht terwijl aan de andere kant een mooi vrouwengezicht over de waterplas van de kleine cirkel kijkt. De bijliggende Cirkels Wie van Reuseldorp uit de Burgemeester Willekenslaan in het oog krijgt, loopt de kans om snel daarna in verwarring te raken. De Willekenslaan loopt 500 meter kaarsrecht tot hij op een cirkel stuit waar de helft van verhard is. De weg loopt daarna 680 meter verder noordwaarts, richting Belgische grens en weer begint de weg aan een egale ronding: de grote cirkel. Volgens de plaatselijk overlevering begon het bij een overijverige ambtenaar die in het begin van de vorige eeuw naar Parijs was geweest. Onder de indruk van het lijnenspel bij Arc de Triomph en de Champs Elysees vond de ambtenaar dat ook Reusel best een graantje mee mocht pikken van de Parijse uitstraling. Toen er een bos met wegen aangelegd moest worden in het buitengebied kwam het Parijse lijnenspel op de tekentafel van de ambtenaar. Burgemeester Willekens zag er wel wat in en toog samen met zijn beste boswachter naar het bos om met behulp van een stuk touw de cirkels uit te zetten. De bomen die later binnen de aangegeven cirkel geplant werden gaven het geheel een natuurlijk karakter en in de loop der jaren leek het of het er altijd al zo was... De laan werd naar de ijverige burgervader genoemd en de twee cirkels herinneren tot in de lengte der jaren aan deze man en zijn ambtenaar.

De Januskop Wat? Een Januskop is een oeroud symbool voor tegenstellingen en overgangen. De naam houdt verband met de Romeinse god Janus, die ook de god van de tegenstellingen is. Plaats: Geen specifiek adres; Burgemeester Willekenslaan 5541NN Reusel Aan de rand van de kleine cirkel, langs de plas. Het verhaal: De Januskop staat speciaal op deze plek: op 32 meter boven de zeespiegel op de rug van de waterscheiding tussen Noord en Zuid. Hij kijkt met zijn 2 gezichten neer op de 2 stroomgebieden.

 Het vrouwengezicht kijkt richting België, waar het water via Nete naar de Schelde vloeit en aan de andere kant: waar het mannengezicht kijkt naar het water van Waterschap de Dommel, waar het zich via de beken de Reusel en de Raamsloop uiteindelijk samenvoegt in de Dommel om daarna via de maas in de Noordzee uit te komen.
 Met de verbeeltenis van de waterscheiding wordt door de ontwerpers ook een link gelegd naar de Nederlands-Belgische scheiding. Een scheiding die tot stand kwam in 1648 bij de vrede van Munster, en bekrachtigd bij het besluit van 1839. De Januskop laat daar wederom zijn tweeledigheid zien: Nederland en België als aparte landen maar van de andere kant de wens om ooit weer herenigd te worden.

Kunstenares Ellen van Kroonenburg Bouwjaar 2003

Plaatje Januskop: http://www.erfgoedgeowiki.nl/images/8/82/Plaatje_januskop.png Het patroon van de cirkels is goed op de kaart te zien