Tweede parochiekerk van Heeze

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tweede parochiekerk van Heeze

Zie ook: Eerste parochiekerk van Heeze, Jan Deckersstraat 24 H & Derde parochiekerk van Heeze

In 1833 werd een nieuwe waterstaatskerk ingezegend, waarvan Stephanus Gast bouwpastoor was. De kerk stond vlak naast de schuurkerk van Heeze. De stenen van de oude kerk (zie 5.26.1.1) werden gebruikt voor het fundament. In 1853 kreeg dit gebouw een nieuwe toren. Deze kerk werd in 1933 gesloopt, nadat zij bijna een eeuw dienst had gedaan. De kerk was gebouwd in de neoclassicistische stijl naar het voorbeeld van ontwerpen van ingenieurs van Waterstaat. In de volksmond noemde men dit soort kerken daarom Waterstaatskerken.331 Van Leeuwen nuanceert deze karakterisering en merkt op dat deze kerken weI "waterstaatskerken" genoemd worden, maar dat deze term om diverse redenen minder juist is. De "waterstaatskerken" vertonen namelijk uiteenlopende stijlvormen: een aantal kan nadrukkelijk neoklassicistisch genoemd worden (Erp, Aarle - Rixtel ), een aantal doet neogotisch aan (Schijndel, Stratum, Berghem, de beide laatste intussen vervangen) en een groot aantal vertoont een mengeling van traditionele en neoklassicistische vormen. Dit laatste is in Heeze het geval: uitwendig heeft deze enigszins het karakter van een grote schuurkerk, inwendig overheersende neoklassicistische details. Veel van de "waterstaatskerken" werden ook niet door ambtenaren van de waterstaat gebouwd, maar door onafhankelijke architekten.332 Het gebouw dat in 1853 zijn definitieve vorm gekregen had, domineerde meer dan de oudere schuurkerk het dorpbeeld ter plaatse. Het was een eenvoudige baksteenbouw van zes gewelfvakken en drie beuken (voor meer details zie voetnoot). Tot 1933 vertoonde de kerk het beeld van de typische vroeg negentiende eeuwse kerk, dat nu echter een grote zeldzaamheidswaarde heeft gekregen. Voor de Heezer kerk is de herwaardering van de zo verguisde "waterstaatskerken" te laat gekomen, de nieuwe kerk van Heeze is echter een waardige opvolger geworden.333 In 1844 werd de Waterstaatskerk verrijkt met een kruisweg, die geschilderd werd door de Eindhovense kunstschilder Lambert van de Wildenberg. In 1894 wordt een nieuwe kruisweg geplaatst van J.J.H. Lucker van het atelier Stolenberg te Roermond.


Tweede parochiekerk van Heeze.PNG