Welk icoon zal ik kiezen

Uit Erfgoedwiki
Versie door Emil (Overleg | bijdragen) op 10 jan 2017 om 18:10

Ga naar: navigatie, zoeken

Beschikbare iconen voor Erfgoedwiki

Archeologie.png Archeologie:

Een terrein waar een archeologische vondst is gedaan of waar een opgraving heeft plaatsgevonden of waarvan op grond van een bureauonderzoek met zekerheid gezegd kan worden dat er archeologische objecten in de grond aanwezig zijn. Dus geen terreinen met (alleen) een archeologische verwachting.

Historisch landschap: Landschapselement met bijzondere cultuurhistorische waarde. Het kan gaan om nog aanwezige en zichtbare objecten, maar ook om verdwenen elementen met een bijzondere betekenis. Hiertoe behoren: “groene” elementen zoals houtwal, landweer, park, laan, landgoed, rabattenbos, bijzondere bomen, maar ook minder “groene” elementen zoals (verdwenen) wegen, akkercomplexen en beemden. Ook vallen hier gebieden onder die vanuit hun landschappelijk/stedenbouwkundige samenhang met de gebouwde omgeving van belang zijn, zoals een beschermd dorpsgezicht of historisch landgoed als Batadorp, Dorplein, Wielewaal, etc…

Historisch object: Een zichtbaar historisch object, dat in verband staat met cultuurhistorie. Denk hierbij aan allerlei inrichtingselementen, die geen afzonderlijk gebouw vormen, zoals een waterpomp, grenspaal, wegkruis, standbeeld, gedenkteken, maar ook oude voorden, bruggen, sluizen, e.d. Ook verdwenen objecten kunnen in aanmerking komen, zoals een plaats waar voorheen een galg stond of een grenspaal.

Historisch water: Riviertjes, waterlopen, sloten, kanalen, alle waterlopen met een historisch karakter behoren hiertoe. Daarnaast natte gebieden die in de cultuurhistorie een (belangrijke) rol hebben gespeeld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld (verdwenen) vennen of weijers.

Historisch gebouw: Een gebouw of ruïne met (grote) cultuurhistorische waarde, zoals rijks- of gemeentelijke monumenten. Het gaat om allerlei soorten gebouwen, behalve om kastelen, kerken of molens, want daarvoor bestaan andere iconen. We moeten hier denken aan fabrieksgebouwen, woonhuizen, scholen, watertorens, e.d. Het kan ook gaan om verdwenen gebouwen met een belangwekkende betekenis of historie.

Historisch gebouw – Kasteel Kastelen spreken voor zichzelf. Het kan ook gaan om andere omgrachte terreinen of restanten ervan, die als adellijke woning gekarakteriseerd kunnen worden. Ook verdwenen kasteelterreinen.

Historisch gebouw – Kerk Een kerk, maar ook andere religieuze gebouwen zoals kapellen en kloosters.

Historisch gebouw – Molen Een wind- of watermolen met cultuurhistorische waarde. Ook verdwenen (water)molens.

Modern erfgoed: Alle mogelijke objecten/structuren en bovenstaande categorieën die na 1950 zijn ontstaan en cultuurhistorisch belangwekkend genoeg om te vermelden.